De grote tegenslag zat er in dat de huiseigenaren bij het afsluiten van de geldlening in 2005 uitdrukkelijk met de adviseur van de bank had gesproken over de mogelijkheden van herfinanciering na het verstrijken van de looptijd van de geldlening. Toen al stelden zij aan de bank deze prangende vraag, want zij wilden een groot deel van hun inkomen investeren in het opknappen van woning en tuin. En ze konden niet én hierin investeren en tegelijkertijd aflossen. Ze wilden daarom de lening aflossingsvrij.

De adviseur van de bank stelde hen destijds gerust en vertelde dat herfinanciering van de geldlening na het verstrijken van de looptijd mogelijk zou zijn. Wel moest dan worden gekeken naar het inkomen en de waarde van de woning op dat moment. De adviseur gaf aan dat dit, gezien de pensioeninkomsten, geen probleem zou moeten opleveren.

Zeer verbaasd

Het inmiddels gepensioneerde echtpaar was dan ook zeer verbaasd toen ze in in april 2019 de telefonische mededeling kregen van de bank dat hun geldlening niet kon worden verlengd of geherfinancierd. Ze namen contact op met het advieskantoor, maar ook daar vernamen zij dat er geen herfinanciering mogelijk was. Per brief kregen ze een jaar later te horen dat de bank haar beleid omtrent buitenlandhypotheken al in 2012 had gewijzigd. De gepensioneerden waren verbaasd dat ze hier nu pas van op de hoogte werden gesteld. Want ’hiermee is hen de kans ontnomen om tijdig een voorziening te treffen’. Zo had een van hen bijvoorbeeld langer kunnen doorwerken, en ze hadden meer kunnen aflossen in plaats van dat geld te investeren in de woning.

Schrik om het hart

De schrik sloeg het echtpaar helemaal om het hart, toen ze erachter kwamen dat ze bij andere banken in Nederland of België helemaal niet in aanmerking kwamen voor een nieuwe financiering. Geen enkele bank in Nederland verstrekt een buitenlandhypotheek en België houdt een maximale leeftijdsgrens van 75 jaar aan voor een (hypothecaire) geldlening. Inmiddels hadden ze beiden de pensioengerechtigde leeftijd al behaald en nog een openstaande schuld van €190.000. Ze gaven aan dit niet voor hun 75ste levensjaar te hebben afgelost en daardoor dus genoodzaakt te zijn de woning te verkopen.

Dat was financieel zeer onwenselijk, want ze hadden juist veel geld geïnvesteerd in hun woning, ook met het oog op hun oude dag. Wel wilde de bank in 2021, op verzoek van de eigenaren, de geldlening met 4 jaar verlengen tot 2035. Maar dat was alles wat de bank kon doen: per 1 januari 2012 had de bank namelijk het beleid herzien en werden er geen nieuwe verstrekkingen meer uitgegeven op onderpanden die niet in Nederland gelegen zijn.

Discriminatie op leeftijd

Het echtpaar besloot het besluit van ING aan te vechten. Het echtpaar verwijt de bank dat zij klanten met een buitenlandhypotheek, zoals zijzelf, geen speciale regeling bieden. Ze voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van de klanten met een Nederlands onderpand. Wel zijn ze de bank ‘zeer erkentelijk voor de verlenging van de looptijd tot 2035’. Maar dit neemt hun zorgen en klachten niet weg.

Gelijk gekregen

De rechtbank stelt nu dat de bank ten onrechte geen rekening houdt met de toezegging en geruststellingen die ten tijde van het afsluiten van de buitenlandhypotheek door de adviseur van de bank zijn gedaan. De commissie heeft de feiten en omstandigheden in dit specifieke geval beoordeeld en de argumenten gewogen. ’Zij komt tot het oordeel dat de belangen van de consumenten prevaleren boven hetgeen door de bank is aangevoerd.’ Dus: de klacht van het echtpaar is gegrond, zo blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut voor de financiële sector Kifid.Source link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op deze website gebruiken we tools van eerste of derde partij die kleine bestanden (cookies) op uw apparaat opslaan. Cookies worden normaal gesproken gebruikt om de site correct te laten werken (technische cookies), om navigatiegebruiksrapporten te genereren (statistische cookies) en om gepast te adverteren voor onze diensten / producten (profielcookies). We kunnen technische cookies direct gebruiken, maar u heeft het recht om te kiezen of u statistische en profileringscookies wel of niet wilt inschakelen. Door deze cookies in te schakelen, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden.