Door de lage waterstand in de grote rivieren hebben ook de gebieden langs de rivieren last van veel te lage grondwaterstanden. Dat heeft samen met de warmte en de droogte gevolgen voor de stevigheid van de dijken. Veel waterschappen hebben dijkinspectie ingesteld. Op tal van plaatsen en met name in dijken die ook veen bevatten worden scheuren gezien, die meteen worden hersteld. Er is nog nergens heel ernstige schade opgetreden volgens de LCW. In het noorden van Gelderland overlegt het waterschap met gemeenten over het gebruik van dijken die langs drooggevallen watergangen staan.

Natuurgebieden lopen grote schade op door de zeer lage grondwaterstand en de droogte. Het veen in De Peel in Brabant heeft al onomkeerbare schade opgelopen. In andere veengebieden, natte bosgebieden en natte schraallanden staat het water onder een kritische grens. Enkele waterschappen laten als uiterste noodmaatregel toch grondwater in beken lopen om te voorkomen dat soorten voorgoed verdwijnen. Het voorkomen van niet te herstellen schade aan kwetsbare natuur staat bovenaan het lijstje met maatregelen die genomen moeten worden als het extreem droog is.

Het waterpeil van het IJsselmeer is de afgelopen week iets gedaald. Waterschappen kunnen echter nog voldoende zoetwater uit het meer halen. Wel houdt Rijkswaterstaat de verzilting van vaargeulen in de buurt van de Afsluitdijk scherp in de gaten. Het zoutgehalte loopt daar op. Misschien zijn meer maatregelen nodig, zegt de LCW. Het chloridegehalte van het water bij het innamepunt bij Andijk in Noord-Holland valt nog mee, zodat de drinkwatervoorziening daar nog niet in gevaar komt. Waterbedrijven zien in het hele land dat het gebruik van drinkwater toeneemt nu de vakanties zijn afgelopen maar overal is met enige maatregelen nog voldoende drinkwater beschikbaar.Source link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op deze website gebruiken we tools van eerste of derde partij die kleine bestanden (cookies) op uw apparaat opslaan. Cookies worden normaal gesproken gebruikt om de site correct te laten werken (technische cookies), om navigatiegebruiksrapporten te genereren (statistische cookies) en om gepast te adverteren voor onze diensten / producten (profielcookies). We kunnen technische cookies direct gebruiken, maar u heeft het recht om te kiezen of u statistische en profileringscookies wel of niet wilt inschakelen. Door deze cookies in te schakelen, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden.