Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software op de site blijven het exclusieve eigendom van ons bedrijf of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.

Je moet niet:

Materiaal van onze website opnieuw publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Verkoop of huur materiaal van onze website.
Materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, afgeleide producten maken, kopiëren of anderszins exploiteren voor welk doel dan ook.
Herdistribueer alle inhoud van onze website, ook naar een andere website.

Aanvaardbaar gebruik
U stemt ermee in om onze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, het gebruik en genot van de website beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat intimidatie of het veroorzaken van leed of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen onze website.

U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden.
U mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang
Mogelijk moeten we in de toekomst de toegang tot delen (of alle) van onze website beperken en behouden we ons de volledige rechten voor om dit te doen. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld.

Herzieningen
De eigenaar van deze website kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en daarom dient u deze voorwaarden regelmatig te controleren. Als u onze website blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als acceptatie van de bijgewerkte of gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u het gebruik van onze website onmiddellijk te staken.

Als wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, wordt deze uit deze voorwaarden verwijderd en verwijderd en zullen de overige voorwaarden blijven bestaan ​​en bindend en afdwingbaar blijven.

Beperking van de aansprakelijkheid
HET MATERIAAL OP DEZE SITE WORDT “AS IS” GELEVERD, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GEEN SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE OF HAAR AGENTEN OF OFFICIEREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF UIT HET GEBRUIK VOORTVLOEIT. ONMOGELIJKHEID OM DE MATERIALEN TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

BIJ EEN PROBLEEM GELIEVE TE CONTACTEREN MET E-MAIL:

admin@infosites.nl

Op deze website gebruiken we tools van eerste of derde partij die kleine bestanden (cookies) op uw apparaat opslaan. Cookies worden normaal gesproken gebruikt om de site correct te laten werken (technische cookies), om navigatiegebruiksrapporten te genereren (statistische cookies) en om gepast te adverteren voor onze diensten / producten (profielcookies). We kunnen technische cookies direct gebruiken, maar u heeft het recht om te kiezen of u statistische en profileringscookies wel of niet wilt inschakelen. Door deze cookies in te schakelen, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden.